Volg ons op Twitter  

Buma/Stemra ziet af van embedheffing

27 feb 2014 - Buma/Stemra ziet af van uitvoering van een heffing op hyperlinks en embedding, naar aanleiding van het arrest van het Europees Hof van Justitie. Dit heeft een woordvoerder van Buma/Stemra meegedeeld aan Radiofm.nl. Nadere details volgen.

"Een klinkende overwinning voor het wereldwijde web"

13 feb 2014 - Het Europese Hof oordeelt dat hyperlinken geen nieuwe openbaarmaking is, als de content vrij op het web staat. "Lidstaten hebben niet het recht om de houders van een auteursrecht een ruimere bescherming te bieden door een uitbreiding van het begrip 'mededeling aan het publiek'".
Buma/Stemra oogste veel kritiek omdat zij de Auteurswet probeerde op te rekken zodat hyperlinken en embedden niet langer vrij waren. Hyperlinken is het cement van internet en de 'embedtax' betekende een ernstige bedreiging van de vrijheid van informatiegaring.
Link: EU-Hof: hyperlink geen inbreuk op auteursrecht (Webwereld)

De vijf argumenten van Buma/Stemra

Waarom vindt Buma/Stemra dat een hyperlink naar een muziekaanbieder inbreuk maakt op auteursrecht?

1. De hyperlink is een nieuwe openbaarmaking waarvoor betaald moet worden.
Zo oordeelde de Haagse rechtbank. Die vond dat zelfs een hyperlink naar een gewone webpagina een openbaarmaking is, als die webpagina op zijn beurt weer naar een audiostream linkt.

Wij vinden dat hyperlinks niet openbaarmaken. Punt. Openbaarmaken is en blijft voorbehouden aan de webserver van het radiostation. Er is geen vergelijkbaar voorbeeld in de real world waarmee Buma/Stemra in het gelijk zou worden gesteld.

Als een hyperlink een openbaarmaking is, is een routebeschrijving naar het concertgebouw dat ook.

2. De hyperlinkheffing is nodig om auteursrechten te beschermen.
Een radiostation of YouTube registreert elk gebruik van een werk. Die cijfers zijn opvraagbaar. Buma/Stemra kan met die cijfers voor elke openbaarmaking afrekenen. Stichting Webcasting Nederland voert zo'n methode al uit voor Sena bij webcasters en simulcasters. Als een muziekauteur niet wil dat zijn werk geëmbed of gehyperlinkt wordt door een of meer partijen, kan de bron het werk technisch afschermen voor dat gebruik.

3. Er wordt geld verdiend met muziek en het is eerlijk dat componisten hier een deel van krijgen.
Aan muziek kan geld worden verdiend, direct of indirect. Voor het directe deel ontvangen componisten een vergoeding maar natuurlijk niet voor indrecte verdiensten zoals bij poppodiabouwers, lichttechnici, hotdogverkopers en biertappers. Het "eerlijke verhaal" wordt veel gebruikt door Buma/Stemra, maar eerlijk verdienen houdt ergens op.

4. De hyperlinkheffing zorgt dat componisten het maximale uit hun product halen.
Nee, de hyperlinkheffing is kortzichtig. Buma/Stemra denkt dat het aantal hyperlinks gelijk blijft, ook na invoering van de hyperlinkheffing en hoopt het onderste uit de kan te halen. Maar met een prijs op hyperlinks neemt het aantal hyperlinks juist af. Dat betekent minder omzet voor radiostations en minder verdiensten voor Buma/Stemra. Componisten zullen minder ontvangen. Niet-mainstream componisten worden extra benadeeld omdat de baten niet tegen de kosten opwegen voor embeds van YouTube-filmpjes met weinig kijkers en radiostations met weinig luisteraars.

5. De hyperlinkheffing is een gezonde manier om auteursrecht op internet te handhaven.
Zo goed als alles op internet valt onder het auteursrecht. Als hyperlinks als nieuwe openbaarmakingen worden beschouwd waarvoor een bedrag aan de auteur moet worden betaald, is dat het einde van internet.

De hyperlinkheffing in het nieuws

18-01-2013 Buma/Stemra lijkt genoeg zelfvertrouwen te hebben na de gewonnen rechtszaak tegen Nederland.FM, dat het begonnen is andere websites die naar muziek linken aan te schrijven. Een van die websites is Kicking the Habit, die een platform biedt aan nieuw en onbekend talent.
De website kwam met een officiële reactie waarin wordt benadrukt dat de website voor promotie van artiesten is en dat het vreemd is dat daarvoor betaald moet worden.
De reactie is een open brief aan alle aangesloten artiesten van Buma/Stemra om zich uit te spreken over waar het heen moet met auteursrecht en internet.

Ook Ali B riep in De Wereld Draait Door bij Buma/Stemra aangesloten artiesten op zich uit te spreken. Ali B: "Je had een tijd dat Hilversum bepaalde wie er exposure kreeg. Nu heb je websites als Puna, State Magazine en Kicking the Habit, die YouTube-linkjes plaatsen en beginnende artiesten een platform en exposure geven, die ze niet krijgen in Hilversum. Nou heeft Buma/Stemra besloten dat die websites moeten betalen, maar dat staat niet in verhouding tot hun inkomsten. Die websites stoppen ermee. Buma/Stemra zegt op te komen voor artiesten, maar het tegendeel gebeurt. Daarom roep ik collega-artiesten op er iets van te vinden, laat je stem horen. Want als dit doorgaat krijg je websites die ermee kappen, websites die beginnende artiesten een podium geven en dat mag niet gebeuren."

Rechter vindt dat betaald moet worden voor hyperlinks en embedding

19 december 2012 - Wie linkt naar muziek of deze embedt moet licentiekosten betalen aan Buma/Stemra, zo oordeelt de rechtbank in Den Haag in een rechtszaak van Buma/Stemra tegen Nederland.FM.

We zijn zeer teleurgesteld over de beslissing van de rechter. Deze uitspraak heeft vergaande gevolgen voor de vrijheid van informatiegaring op internet.

De uitspraak is onnodig, omdat Buma/Stemra haar licenties aan radiostations kan uitbreiden naar hyperlinks en embedding. Dat voorkomt een heksenjacht op iedereen die naar muziek wil verwijzen, via embedding, hyperlinks, tweets, likes enzovoort.

Radiostations betalen al voor hun audiostreams. Wanneer Buma/Stemra rekeningen stuurt naar degene die verwijst naar dergelijke streams, wordt verveelvoudigd geïncasseerd voor een en dezelfde stream.

Dit is slecht nieuws voor kleine radiostations. Die zullen uit radio-overzichten verdwijnen omdat het nu te kostbaar is geworden hyperlinks naar stations met weinig luisteraars aan te bieden. Dit is slechts nieuws voor het kunnen delen van informatie op internet.

De rechter vond het niet nodig te wachten op een uitspraak van het Europese Hof of er nog wel überhaupt nog wel gelinkt mag worden op internet, want ook links naar nieuwsartikelen zijn aan de beurt.

De politiek is nu aan zet om de vrijheid van informatiegaring te beschermen door een moderne toepassing van de Auteurswet voor te staan.

Buma/Stemra: dorpsgek die burgemeester wil worden

26 juli 2012 vond in Den Haag een belangrijke rechtszaak plaats [waarvan de uitspraak mogelijk halverwege december 2012 volgt], die volledig aan de aandacht van de pers is ontsnapt. Buma/Stemra en radioportal Nederland.FM kruisten de degens in een bodemprocedure vanwege een nieuw tarief op hyperlinks naar muziek. Opvallend was de slechte onderbouwing van Buma/Stemra. Die bleek niet op de hoogte van zaken die voor de gemiddelde internetgebruiker gesneden koek is. Over de dorpsgek van Global Village die burgemeester wil worden.

Lees het hele artikel op Joop.nl

Hoe het beter kan

Er is geen noodzaak voor een tarief op hyperlinks en embedding, want handhaving van de oude Auteurswet is, dankzij nieuwe media, in een belangrijk opzicht juist eenvoudiger geworden.
Want het totale gebruik van een audiostream is, in tegenstelling tot oude media, exact aan de bron meetbaar. Deze techniek wordt al toegepast bij de opgave van het aantal luisteraars van radiostations aan SENA door Stichting Webcasting Nederland. Met deze bestaande techniek is een heksenjacht op alle links naar een audiostream overbodig. Buma/Stemra kan in samenwerking met de bron het exacte gebruik van muziekwerken via embedding meten en afrekenen. Deze oplossing is tevens future-proof. Welke interessante technische ontwikkelingen de toekomst ook in petto heeft, aan het principe verandert niets. Dit schept duidelijkheid voor iedereen, de gebruiker, de artiest en de markt. Wij pleiten dan ook voor deze win-win situatie!

Embedden... wat is dat?

Embedden is een vorm van hyperlinken. Hyperlinken is het aanbieden van een link naar, in dit geval, een andere website. De embeddende website biedt het filmpje of de audiostream niet zelf aan, maar biedt een link naar dat muziekwerk op een andere website. De embeddende website heeft geen invloed op de inhoud. Bij het embedden van filmpje of audiostream vindt geen download plaats. Embedden is een onschuldige en veelgebruikte manier voor internetgebruikers om anderen op de hoogte te brengen van interessante informatie. Met de komst van HTML5 wordt embedden nog eenvoudiger.

27 juni 2012 - Buma/Stemra plaatst hyperlinks en embedding onder één noemer

Ze is het daarmee eens met ons standpunt, maar trekt de verkeerde conclusie, namelijk dat voor beide betaald moet worden. Daarmee is het hek van de dam. Vrijheid van informatiegaring en een normaal functioneren van internet wordt daarmee onmogelijk.

De bodemprocedure tegen Nederland.FM gaat van start op 26 juli 2012.
Bron: Emerce.nl

Embedden en de Auteurswet

Net als hyperlinks verwijst embedding de gebruiker door naar de bronwebsite. Deze bronwebsite openbaart en verveelvoudigt het muziekwerk.

Hyperlinks en embedding openbaren niet en verveelvoudigen niet.

Onbeperkt incasseren

Een tarief op embedden leidt tot een bizarre situatie: onbeperkte incassering voor beperkt gebruik. Voorbeeld: een link naar één audio- of videostream bevindt zich op duizend websites. De maximale capaciteit van de stream is echter veel kleiner, bijvoorbeeld vijfentwintig (simultane) gebruikers. Toch zal het aantal inningen volgens de nieuwe regels duizend in plaats van vijfentwintig bedragen. Op deze manier wordt geïnd voor niet-bestaand gebruik, zonder openbaarmaking, zonder verveelvoudiging. Er gaat hier iets flink mis en dat komt omdat de basis-aanname onjuist is: embedding is hyperlinking en geen openbaarmaking of verveelvoudiging.

De Auteurswet

De twee pijlers van de Auteurswet zijn: openbaarmaking en verveelvoudiging. Openbaarmaking is voorbehouden aan de bron die het muziekwerk via zijn server op internet zet. Een embedding of hyperlink is geen bron, maar een wegwijzer voor de gebruiker om de openbarende bron te vinden. Ook verveelvoudiging is niet van toepassing op embedding, omdat de maximale capaciteit van een stream bij embedding niet toeneemt.

Beperking vrijheid van informatiegaring

Een tarief op embedden beperkt de mogelijkheden van internet-gebruikers om informatie te verzamelen en te delen. Met een tarief op embedden is de weg bovendien vrij voor tarieven op andere vormen van sharen.

Ontkennen van promotionele waarde

De promotionele waarde van embedden / viral marketing voor artiesten is groot en voor kleine artiesten / kleine radiostations van groot belang. Veelzeggend is de stijging van 23 duizend procent (!) in DVD-verkoop van Monty Python, nadat zij al hun video's op YouTube plaatsten, zie het (embedded!) filmpje hier rechts.

De grote belofte van viral marketing voor artiesten valt of staat met het gratis kunnen verwijzen naar content.

Schade belang artiesten

Radioportals zullen, om kosten te beperken, niche radiostations schrappen uit hun overzicht. Poppodia zullen kleine artiesten niet via embedding promoten. De mogelijkheden van nieuwe of kleine artiesten worden beperkt.

Belemmering van de markt

Innovatieve bedrijfsmodellen die embedding willen gebruiken worden belemmerd. Dit lijkt in strijd met "speerpunt 3" van Speerpuntenbrief Auteursrecht 2011, waarin wordt bepleit dat het bevorderen van legale vormen van muziekgebruik illegale vormen kan tegengaan.

Onuitvoerbaar

Het delen van informatie, sharing, is de belangrijkste activiteit van internetgebruikers. Sharing gebeurt in vele vormen op vele platforms (zie kopje Embedden... wat is dat?). Een volledige controle op dit uitgestrekte domein is onuitvoerbaar en verzandt onherroepelijk in willekeur en het achter de feiten aanlopen.

Onduidelijk

Het verschil tussen embedden en andere vormen van sharen is subtiel en is niet uit te leggen aan gebruikers. Dit verschil zal in de toekomst verder vervagen (denk aan HTML5). Handhaving van de Auteurswet is nu juist gebaat bij een zo duidelijk mogelijke grens tussen wat wel en niet onder deze wet valt.

Onveilig

Een tarief op embedden zal leiden tot het massaal gebruik maken van popup's die het embedden vervangen. Dit leidt tot een vergelijkbaar muziekgebruik, waarmee de effectiviteit van de nieuwe regels nul is. Het gebruik van popup's leidt echter wél tot veiligheidsrisico's. Het min of meer ongecontroleerd openen van een nieuw browserscherm met een externe url, waarvoor soms een popupkiller moet worden uitgeschakeld, is niet de ideale manier om content te delen op internet.

Radio verdient beter

Er is een prachtige toekomst weggelegd voor radio op internet. Een zwakke schakel is de vindbaarheid van radiostations. Radiostations werken daarom actief mee met radioportals die de gebruiker en het station bij elkaar brengen. De tarieven van Buma/Stemra belemmeren deze radio-overzichten en zorgen ervoor dat kleine radiostations uit de overzichten geschrapt worden.

In het nieuws

Onze actie is inmiddels flink in het nieuws! Op social media zoals Twitter zijn de steunbetuigingen talrijk. De volgende links leiden naar nieuwsberichten.

Buma/Stemra wil hyperlinks naar radiostations belasten (Emerce.nl)
GroenLinks: “Draai heffing radiostreams terug” (3VOOR12)
Buma start rechtzaak om embedden radiostream (Nu.nl)